ช่องทางการติดต่อ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

49 หมู่ 6 ถนนดอนหัวฬ่อ-นาป่า ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

โทร. 0 3819 3115-20
โทรสาร 0 3819 3115-20 ต่อ 4188
อีเมล donhuaroh@dhr.go.th
เฟสบุ๊ค เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

เปิดบริการ วันจันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ 08:30 - 16:30 น.

Donhuaroh Subdistrict Municipality

49 Moo 6, Don Hua Roh-Napa Don Hua Roh Road, Mueang Chon Buri District, Chonburi Province 20000

Tel. (+66) 3819 3115-20
Fax (+66) 3819 3115-20 ext. 4188
Email donhuaroh@dhr.go.th
Facebook เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

Open Monday - Friday
Close 8:30AM - 4:30PM