เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ภาพข่าวกิจกรรม โครงการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลฯ ดำเนินการรับบริจาคขยะ จากผู้ประการหอพัก ชุมชน สถานประกอบการ พร้อมคัดแยกประเภทขยะและขายขยะรีไซเคิล ในโครงการลดโลกร้อน 2564
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลฯ ดำเนินการรับบริจาคขยะ จากผู้ประการหอพัก ชุมชน สถานประกอบการ พร้อมคัดแยกประเภทขยะและขายขยะรีไซเคิล ในโครงการลดโลกร้อน 2564

วันที่ 20 มกราคม 2564
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลฯ ดำเนินการรับบริจาคขยะ จากผู้ประการหอพัก ชุมชน สถานประกอบการ พร้อมคัดแยกประเภทขยะและขายขยะรีไซเคิล ในโค...

21 ม.ค. 2564 อ่าน 16

หัวข้อข่าว

แสดงข้อมูลลำดับที่ 1 ถึง 13