เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข่าวปฏิบัติงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 3 และหมู่ 4 เพื่อเปลี่ยนสายให้อาหารและตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน 2 ราย
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 3 และหมู่ 4 เพื่อเปลี่ยนสายให้อาหารและตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน 2 ราย

วันที่ 25 มกราคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 3 และหมู่ 4 เพื่อเปลี่ยนสายให้อาหารและตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน 2 ราย...

25 ม.ค. 2564 อ่าน 16

หัวข้อข่าว

แสดงข้อมูลลำดับที่ 1 ถึง 12