โลโก้

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

"หลวงพ่อลอยคู่บ้าน ถิ่นฐานการเกษตร เขตอุตสาหกรรม ตำนานคนล่ากวาง"

สิ่งที่ทางเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อได้ตระหนัก คือ เรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชน ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ให้คงอยู่ตราบชั่วลูกหลาน

ลงพื้นที่ตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

โครงการอบรม กิจกรรม ศึกษาดูงานเสริมสร้างศักยภาพภายในท้องถิ่น

ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงออกความคิดเห็น แนะนำแนวทางการพัฒนา

ค้นหาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร เปิดโอกาสให้แนะนำธุรกิจส่วนตัว

รายงานสถานการณ์ โควิด-19

รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ทั่วประเทศ อัพเดทข้อมูลล่าสุด

ติดเชื้อสะสม
หายแล้ว
รักษาอยู่ใน รพ.
เสียชีวิต
ขอบคุณ covid19.th-stat.com
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมออกไปใช้สิทธิ เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ และ นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08:00-17.00 น.

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมออกไปใช้สิทธิ เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ และ นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08:00-17.00 น.

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมออกไปใช้สิทธิ เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ และ นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08:00-17.00 น. ณ ...

2 มี.ค. 2564
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 64 งานศูนย์บริการฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 5 และ หมู่ 6

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 64 งานศูนย์บริการฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 5 และ หมู่ 6

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 64 งานศูนย์บริการฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 5 และ หมู่ 6 เพื่อติดตามอาการ จำนวน 10 คน ...

22 ก.พ. 2564
22 กุมภาพันธ์ 2564 งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอสม.หมู่ที่ 7 ลงพื้นที่สอบสวนข้อร้องเรียน สุนัขมีเจ้าของสร้างความเดือดร้อนรำคาญ

22 กุมภาพันธ์ 2564 งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอสม.หมู่ที่ 7 ลงพื้นที่สอบสวนข้อร้องเรียน สุนัขมีเจ้าของสร้างความเดือดร้อนรำคาญ

22 กุมภาพันธ์ 2564 งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอสม.หมู่ที่ 7 ลงพื้นที่สอบสวนข้อร้องเรียน สุนัขมีเจ้าของสร้างความเดือดร้อนรำคาญ ณ หมู่บ้านมาบสามเกลียว หมู่ที่ 7 ...

22 ก.พ. 2564
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 64 งานศูนย์บริการฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 7

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 64 งานศูนย์บริการฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 7

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 64 งานศูนย์บริการฯ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 7 บ้านมาบสามเกลียว เพื่อติดตามอาการจำนวน 8 คน ...

18 ก.พ. 2564
17 กุมภาพันธ์ 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการตรวจสารเสพติดนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม

17 กุมภาพันธ์ 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการตรวจสารเสพติดนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม

17 กุมภาพันธ์ 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการตรวจสารเสพติดนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม ...

17 ก.พ. 2564
16 กุมภาพันธ์ 2564 งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะโภชนาการสำหรับเด็กน้ำหนักต่ำกว่าเกณ์

16 กุมภาพันธ์ 2564 งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะโภชนาการสำหรับเด็กน้ำหนักต่ำกว่าเกณ์

16 กุมภาพันธ์ 2564 งานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะโภชนาการสำหรับเด็กน้ำหนักต่ำกว่าเกณ์ สนับสนุนวิตามินบำรุงและแผ่นพับความรู้เกี่ยวกับภาวะโ ...

16 ก.พ. 2564
ITA คืออะไร ?

ITA คืออะไร ?

Integrity and Transparency Assessment การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ๒๔ กุมภาพันธ์ 2564 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ๒๔ กุมภาพันธ์ 2564 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ๒๔ กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณถน ...

23 ก.พ. 2564
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว) ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จัดอบรมโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หลักส

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว) ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จัดอบรมโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หลักส

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว) ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จัดอบรมโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบสิ่งแวดล้อ ...

23 ก.พ. 2564
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลฯดำเนินการรับขยะรีไซเคิล จากชุมชน สถานประกอบการ ผู้ประกอบการหอพัก ที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา 2564

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลฯดำเนินการรับขยะรีไซเคิล จากชุมชน สถานประกอบการ ผู้ประกอบการหอพัก ที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา 2564

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลฯดำเนินการรับขยะรีไซเคิล จากชุมชน สถานประกอบการ ผู้ประกอบการหอพัก ที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา ...

3 ก.พ. 2564
คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแจกของขวัญวันเด็ก เนื่องใน "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564"

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแจกของขวัญวันเด็ก เนื่องใน "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564"

วันอังคารที่ 2 ก.พ. 2564 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแจกของขวัญวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ณ ศูนย์พัฒน ...

2 ก.พ. 2564
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลฯ ดำเนินการรับขยะรีไซเคิล จากชุมชน สถานประกอบการ ผู้ประกอบการหอพัก ที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา 2564

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลฯ ดำเนินการรับขยะรีไซเคิล จากชุมชน สถานประกอบการ ผู้ประกอบการหอพัก ที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา 2564

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลฯดำเนินการรับขยะรีไซเคิล จากชุมชน สถานประกอบการ ผู้ประกอบการหอพัก ที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา ...

1 ก.พ. 2564
วัดสังกะสี
ศาสนา

วัดสังกะสี

รายละเอียดมีสถาปัตยกรรม (โบสถ์ วิหาร ศาลา หอระฆัง เจดีย์ หอไตร มณฑป) ประกอบด้วยวิหารพระพุทธไสยาสน์ 1 หลัง,หอไตรกลางน้ำ 1 หลัง,มณฑปพระร่วง 1 หลัง,หอสวดมนต์ 1 หลัง,หอระฆัง ...

เปิดทุกวัน
เวลาทำการ 06:00 - 18:00 น.
โทรศัพท์ 0 3844 8080

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง