โลโก้เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

"ดอนหัวฬ่อน่าอยู่ คู่เมืองอุตสาหกรรม ผู้นำโปร่งใสใส่ใจประชาชน สร้างคนสู่ความเป็นเลิศ"

แผนพัฒนาจังหวัดเป็นหลักในการกำหนดนโยบายการบริหาร และการพัฒนาที่สอดคล้องกับลักษณะเขตพื้นที่​ มุ่งมั่นพัฒนาท้องถิ่นทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อให้ท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับการขยายตัวของเมืองอุตสาหกรรม​ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน

นายไมตรี ประเสริฐ

นายกเทศมนตรี ตำบลดอนหัวฬ่อ

นายกเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ข่าวสาร ประกาศในพื้นที่ และภายนอกพื้นที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

ลงพื้นที่ตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และร่วมแสดงออกความคิดเห็น

ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ และร่วมแสดงออกความคิดเห็น

งดรับ งดให้ของขวัญ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

งดรับ งดให้ของขวัญ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ขอเชิญชวนประชาชน หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานของรัฐ ที่ติดต่อรับบริการจากเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ร่วมประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ขอเชิญชวนประชาชน หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานของรัฐ ที่ติดต่อรับบริการจากเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ร่วมประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขอเชิญชวนประชาชน หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานของรัฐ ที่ติดต่อรับบริการจากเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ร่วมประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  โดยสามารถสแกน QR CODE หรือคลิกลิ้งก์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/7bwz35 

ดำเนินการล้างถังรองรับมูลฝอยบริเวณถนนศุขประยูร 34 และถนนหนองไผ่กลางดอน 10 หมูที่ 2 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ดำเนินการล้างถังรองรับมูลฝอยบริเวณถนนศุขประยูร 34 และถนนหนองไผ่กลางดอน 10 หมูที่ 2 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

12 มิ.ย. 2567
การประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลดอนหัวฬ่อ (อสม.) ประจำเดือนมิถุนายน 2567

การประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลดอนหัวฬ่อ (อสม.) ประจำเดือนมิถุนายน 2567

12 มิ.ย. 2567

ศูนย์รับเรื่องราว/ถาม-ตอบ ข้อสงสัยต่าง ๆ อาทิ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แจ้งเบาะแสการทุจริต และประพฤติมิชอบ ร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ITA คืออะไร ?

ITA คืออะไร ?

Integrity and Transparency Assessment การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
วัดดอนดำรงธรรม

วัดดอนดำรงธรรม

วัดดอนดำรงธรรม หรือชื่อเดิมคือ วัดเกาะอีปาก ก่อตั้งเมื่อประมาณ พ.ศ. 2445 ในตอนแรกตั้งอยู่ที่ หมู่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ ตรงท้ายดอนข้างโรงไฟฟ้าอมตะ และได้ย้ายมาอยู่บ้านดอนบน หมู่ 4 ในปัจจุบัน...

เปิดทุกวัน
เวลาทำการ 06:00 - 21:00 น.

เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง