โลโก้ เทศบาลดอนหัวฬ่อ ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

"หลวงพ่อลอยคู่บ้าน ถิ่นฐานการเกษตร เขตอุตสาหกรรม ตำนานคนล่ากวาง"

สิ่งที่ทางเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อได้ตระหนัก คือ เรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชน ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน รวมถึงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ให้คงอยู่ตราบชั่วลูกหลาน

นางสาวนวรัตน์ ไตรรักษ์

นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ

นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ นางสาวนวรัตน์ ไตรรักษ์

ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และบริการประชาชน เราพัฒนาการบริการให้ตอบโจทย์ตามยุคสมัย เพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งยินดีน้อมรับคำติคำชม

ลงพื้นที่ตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

โครงการอบรม กิจกรรม ศึกษาดูงานเสริมสร้างศักยภาพภายในท้องถิ่น

ค้นหาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร เปิดโอกาสให้แนะนำธุรกิจส่วนตัว

ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงออกความคิดเห็น แนะนำแนวทางการพัฒนา

รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ทั่วประเทศ อัพเดทข้อมูลล่าสุด

ติดเชื้อสะสม
หายแล้ว
รักษาอยู่ใน รพ.
เสียชีวิต
ขอบคุณ covid19.th-stat.com
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลฯ ดำเนินการรับบริจาคขยะ จากผู้ประการหอพัก ชุมชน สถานประกอบการ พร้อมคัดแยกประเภทขยะและขายขยะรีไซเคิล ในโครงการลดโลกร้อน 2564

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลฯ ดำเนินการรับบริจาคขยะ จากผู้ประการหอพัก ชุมชน สถานประกอบการ พร้อมคัดแยกประเภทขยะและขายขยะรีไซเคิล ในโครงการลดโลกร้อน 2564

วันที่ 20 มกราคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลฯ ดำเนินการรับบริจาคขยะ จากผู้ประการหอพัก ชุมชน สถานประกอบการ พร้อมคัดแยกประเภทขยะและขายขยะรีไซเคิล ในโค...

21 ม.ค. 2564
นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะตรวจเยี่ยม เข้าตรวจเยี่ยม จุดตรวจ/จุดบริการของตำบลดอนหัวฬ่อ

นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะตรวจเยี่ยม เข้าตรวจเยี่ยม จุดตรวจ/จุดบริการของตำบลดอนหัวฬ่อ

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะตรวจเยี่ยม เข้าตรวจเยี่ยม จุดตรวจ/จุดบริการของตำบลดอนหัวฬ่อ

30 ธ.ค. 2563
โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564

โครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ จัดโครงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2564 ณ บริเวณถนนศุขประยูรเส้นทางขาเข้าชลบุรี (...

30 ธ.ค. 2563
เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ 
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ชั้น 2 (อาคารเดิม)

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ชั้น 2 (อาคารเดิม)

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ชั้น 2 (อาคารเดิม)

28 ธ.ค. 2563
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ สวนสุขภาพ หมู่ที่ 4

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ สวนสุขภาพ หมู่ที่ 4

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในเขตพื้นที่ตำบลดอนหัวฬ่อ ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สวนสุขภาพ หมู่ที่ 4

23 ธ.ค. 2563
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 3 และหมู่ 4 เพื่อเปลี่ยนสายให้อาหารและตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน 2 ราย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 3 และหมู่ 4 เพื่อเปลี่ยนสายให้อาหารและตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน 2 ราย

วันที่ 25 มกราคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง หมู่ 3 และหมู่ 4 เพื่อเปลี่ยนสายให้อาหารและตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน 2 ราย...

25 ม.ค. 2564
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจติดตามร้านอาหาร  ในพื้นที่เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจติดตามร้านอาหาร ในพื้นที่เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

20 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจติดตามร้านอาหาร ในพื้นที่เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ - ร้านเจ๊น้อยหมูย่างเกาหลี - ...

21 ม.ค. 2564
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และให้บริการทำแผลกดทับให้แก่ผู้ป่วยหมู่ 2 จำนวน 2 ราย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และให้บริการทำแผลกดทับให้แก่ผู้ป่วยหมู่ 2 จำนวน 2 ราย

วันที่ 19 มกราคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ร่วมกับ อสม. และ CG หมู่ 2 ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และให้บริการทำแผลกดทับให้แก่ผู้ป่วยหมู่ 2 จำนวน 2 ราย...

20 ม.ค. 2564
ดำเนินการตรวจติดตามร้านอาหาร หรือ เครื่องดื่มในพื้นที่เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ โดยเน้นย้ำให้ทางสถานประกอบการปฏิบัติตามคำแนะนำของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ดำเนินการตรวจติดตามร้านอาหาร หรือ เครื่องดื่มในพื้นที่เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ โดยเน้นย้ำให้ทางสถานประกอบการปฏิบัติตามคำแนะนำของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

19 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย พ.ต.ท.พงษ์ วงษ์ประเสริฐดี สวป.สภ.ดอนหัวฬ่อ ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.5 ดำเนินการ...

19 ม.ค. 2564
ดำเนินการออกตรวจสอบป้ายและเก็บป้ายที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือหมดอายุ ภายในเขตพื้นที่ตำบลดอนหัวฬ่อ

ดำเนินการออกตรวจสอบป้ายและเก็บป้ายที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือหมดอายุ ภายในเขตพื้นที่ตำบลดอนหัวฬ่อ

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 งานเทศกิจ (ฝ่ายปกครอง) สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการออกตรวจสอบป้ายและเก็บป้ายที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือหมดอายุ ภายในเขตพื้นที่ตำบลดอนหัวฬ่อ ...

15 ม.ค. 2564