สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

โรงเลี้ยงนกกระทาส่งกลิ่นขี้นกเหม็นอบอวลทั่วทั้งบริเวณ

24 พ.ย. 2565 อ่าน 156
ทางเราเป็นผู้อยู่อาศัยที่เดอะ อมตะ เพลส 2 ตึก2 ซึ่งห้องอยู่ติดกับโรงนกกระทามา 5-6 เดือนกว่าแล้ว ได้รับกลิ่นเหม็นจากขี้นกและการเลี้ยงนกกระท่อยู่ตลอดทุกวัน โดยเฉพาะทุกวันที่ฝนตกจะกลิ่นรุนแรงมากเป็นพิเศษ ทางหอแจ้งว่าเค้าจะย้ายก่อน 20 พย 65 ให้เราทนอีกนิด แต่ตลอด 1 สัปดาห์ที่ผ่านมากลิ่นเหม็นจากโรงเลี้ยงนกกระทากลับมาแรงมากๆอีกแล้ว เลยครบกำหนดที่แจ้งแต่ก็ยังอยู่เหมือนเดิม นกที่มีก็ยังไม่มีเคลื่อนย้ายเลยซักตัว ทางเราไม่คิดว่าพึ่งเจ้าของหอได้แล้ว จึงรวมตัวกันเพื่อร้องเรียนโดยตรงจะดีกว่า รบกวนทางเทศบาลช่วยแก้ปัญหาเรื่องกลิ่นที่เราได้รับผลกระทบให้เด็ดขาดทีนะคะ เราไม่เคยสร้างความเดือนร้อนให้เค้า แต่ทางเค้าสร้างความเดือนด้วยนให้เราอย่างต่อเนื่อง และเราก็เงียบมาตลอดจนทนไม่ไหวแล้วนะคะ
ตอบกลับ 2 ข้อความ
 • วรรณภา บุญรอด

  วรรณภา บุญรอด

  26 ธ.ค. 2565 เวลา 11:33

  เรียน Chalita Areewijit เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ขอเรียนว่า งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการ ดังนี้                         1. เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลาประมาณ 11.00 น. เจ้าหน้าที่ได้ลงตรวจสอบบริเวณพื้นที่ดังกล่าว พบเป็นห้องเช่าชั้นเดียว ดัดแปลงเป็นสถานที่เลี้ยงนกระทา ซึ่งมูลของนกกระทาส่งกลิ่นเหม็นเน่าทั่วบริเวณจริง ในขณะตรวจสอบไม่พบผู้เลี้ยงนกกระทา จึงได้สอบถามผู้ที่พักอาศัยอยู่ข้างเคียงแจ้งว่าผู้ถูกร้องเรียนจะเข้ามาดูนกกระทาช่วงเวลาเช้าและบ่าย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ออกแบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้ทางผู้ถูกร้องเรียนเคลื่อนย้ายนกกระทาออกจากพื้นที่ภายใน 7 วันและให้ติดต่อกลับมายังเจ้าหน้าที่ในวัน เวลา ราชการ (ไม่มีการติดต่อกลับมา)                         2. วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลาประมาณ 15.15 น. ผู้ถูกร้องเรียนได้โทรศัพท์ติดต่อเข้ามายังเจ้าหน้าที่ แจ้งว่ารับทราบถึงข้อร้องเรียนดังกล่าว และมีความเต็มใจที่จะเคลื่อนย้ายนกกระทาออกจากพื้นที่ แต่ขอขยายระยะเวลาในการเคลื่อนย้าย เจ้าหน้าที่จึงแนะนำให้ผู้ถูกร้องเรียนเข้ามาเขียนคำร้องทั่วไปเพื่อขอขยายระยะเวลาในการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญที่สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ซึ่งผู้ถูกร้องเรียนรับทราบและจะดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนไปยังคุณ CHALISA AREEWIJIT หมายเลขโทรศัพท์ 062-5354629 ซึ่งทางผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป                         3. เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลาประมาณ 10.00 น. ผู้ถูกร้องเรียนได้ยื่นคำร้องทั่วไปในการขอขยายระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายนกกระทาออกจากพื้นที่ออกไปอีก 30 วัน นับแต่วันที่ยื่นคำร้องทั่วไปฉบับนี้ และในระหว่างเคลื่อนย้ายจะทำการเก็บมูลนกกระทาด้านหลังห้องให้เรียบร้อย ทำความสะอาดทุกวัน และจะเก็บออกไปนอกพื้นที่ และจะควบคุมเรื่องของกลิ่นเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยข้างเคียงซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาขอขยายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565                         4. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลาประมาณ 13.00 น. ผู้ถูกร้องเรียนได้ยื่นคำร้องทั่วไปขอขยายระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายนกกระทาออกจากพื้นที่ออกไปอีก 20 วัน นับแต่วันที่ครบกำหนดขอขยายระยะเวลาในครั้งแรก เนื่องจากอยู่ระหว่างสร้างโรงเรือนใหม่ และในระหว่างเคลื่อนย้ายจะทำการเก็บมูลนกกระทาด้านหลังห้องให้เรียบร้อย ทำความสะอาดทุกวัน และจะควบคุมเรื่องของกลิ่นเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง ซึ่งจะครบกำหนดขอขยายระยะเวลาครั้งที่ 2 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนไปยังคุณ CHALISA AREEWIJIT ทางแอปพลิเคชันไลน์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางผู้ร้องเรียนรับทราบถึงการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป                         5. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลาประมาณ 09.30 น. เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พบว่าเจ้าของนกกระทาได้เคลื่อนย้ายนกกระทาออกจากพื้นที่หมดเรียบร้อยแล้ว แต่ยังคงเหลือมูลนกกระทาที่เก็บรวบรวมใส่กระสอบไว้เพื่อรอผู้ที่รับซื้อมารับไปกำจัดและเจ้าของนกกระทาจะเข้ามาทำความสะอาดพื้นที่อีกครั้ง ในขณะตรวจสอบด้านหลังของห้องเช่าพบว่ามีการชำรุดของห้องส้วม เจ้าหน้าที่ได้แจ้งไปยังเจ้าของห้องเช่าเพื่อให้เข้าดำเนินการซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดซึ่งเจ้าของห้องเช่าได้แจ้งว่ามีแผนจะเข้าซ่อมแซม แต่อยู่ในช่วงฝนตก จึงขอให้ผ่านช่วงฝนตกไปก่อนและจะเริ่มเข้าซ่อมแซม ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนไปยังคุณ CHALISA AREEWIJIT ผู้ร้องเรียนทางโทรศัพท์และผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ทราบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป                         6. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลาประมาณ 09.50 น. เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากเจ้าของนกกระทาว่าผู้รับซื้อมูลนกกระทาจะเข้าไปขนมูลนกกระทาในพื้นที่ เจ้าหน้าที่จึงลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ดังกล่าว พบว่าผู้รับซื้อมูลนกกระทาได้ทำการขนมูลนกกระทาออกจากพื้นที่หมดเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการโรยปูนขาวเพื่อระงับกลิ่นเหม็นจากมูลนกกระทาและกลิ่นจากการชำรุดของห้องส้วมในเบื้องต้น ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งเจ้าของนกกระทาให้เข้าทำความสะอาดพื้นที่อีกครั้งเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนไปยังคุณ CHALISA AREEWIJIT ผู้ร้องเรียนทางโทรศัพท์และผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ทราบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดตามตรวจสอบการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป                         7. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลาประมาณ 10.35 น. เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาดังกล่าว พบว่าไม่มีกลิ่นของมูลนกกระทาแล้ว เจ้าของห้องเช่าได้ซ่อมแซมห้องส้วมที่แตกในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนไปยังคุณ CHALISA AREEWIJIT ผู้ร้องเรียนผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ทราบ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและได้มอบให้ผู้ดูแลหอพักเซ็นหนังสือรับรองการแก้ไขปัญหาระงับเหตุรำคาญแทน                         8. เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลาประมาณ 11.00 น. เจ้าหน้าที่ได้นำหนังสือรับรองการแก้ไขปัญหาระงับเหตุรำคาญให้ผู้ดูแลหอพักเดอะ อมตะ เพลส 2 ลงลายมือชื่อในหนังสือดังกล่าวเพื่อยุติเหตุรำคาญดังกล่าว ดังนั้น เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อจึงแจ้งผลการดำเนินการดังกล่าวให้ท่านทราบ และขอยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าวของท่าน วันที่ 26 ธันวาคม 2565

 • วรรณภา บุญรอด

  วรรณภา บุญรอด

  25 พ.ย. 2565 เวลา 08:48

  เรียน คุณ Chalita Areewijitเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ รับเรื่องค่ะ และจะประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หากผลการดำเนินการเป็นประการใด เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไปค่ะรับเรื่องวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565