อื่นๆ (*หากไม่ทราบ)

จดทะเบียนร้านค้า

6 ต.ค. 2565 อ่าน 57
รบกวนตรวจสอบแต้งจดทะเบียนร้านค้าไป3อาทิตย์ ยังไม่ลงตรวจร้าน เคยไปแจ้งเต้าหน้าที่ ที่เทศบาลแล้ว แต่เจ้าหน้าที่บอกยุ่งมากและฝนตกทุกวัน
ตอบกลับ 2 ข้อความ
 • วรรณภา บุญรอด

  วรรณภา บุญรอด

  26 มิ.ย. 2566 เวลา 17:35

  เรียน คุณเบญจวรรณ หอมสินธุ์                 เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ขอเรียนว่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการดังนี้                 1. จากการตรวจสอบพบว่า ท่านเป็นภรรยาของผู้ประกอบการซึ่งได้ยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ต่อสำนักงานทะเบียนพาณิชย์เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ                 2. เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่งานการพาณิชย์ได้ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจร้านของผู้ประกอบการรายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว พร้อมแจ้งให้ผู้ประกอบการรายรายดังกล่าว เข้าดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ ณ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 4 เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ตามวันเวลาราชการ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ 50 บาท                 3. เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่งานการพาณิชย์ได้ดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ให้กับผู้ประกอบการรายรายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว                                        ดังนั้น เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อจึงแจ้งผลการดำเนินการดังกล่าวให้ท่านทราบ และขอยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าวของท่านค่ะ วันที่ 26 มิถุนายน 2566

 • วรรณภา บุญรอด

  วรรณภา บุญรอด

  7 ต.ค. 2565 เวลา 08:13

  เรียน คุณเบญจวรรณ หอมสินธุ์เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ รับเรื่องค่ะ และจะประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หากผลการดำเนินการเป็นประการใด เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไปค่ะ ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565