สถานที่ และธุรกิจท้องถิ่น

วัดสังกะสี

วัดสังกะสี

2 ก.พ. 2564 อ่าน 2606

รายละเอียด
มีสถาปัตยกรรม (โบสถ์ วิหาร ศาลา หอระฆัง เจดีย์ หอไตร มณฑป) ประกอบด้วย
วิหารพระพุทธไสยาสน์ 1 หลัง,
หอไตรกลางน้ำ 1 หลัง,
มณฑปพระร่วง 1 หลัง,
หอสวดมนต์ 1 หลัง,
หอระฆัง 1 หลัง,
กุฏิสงฆ์ 12 หลัง,
กุฏิของชี 10 หลัง

ลักษณะเด่น วัดสังกะสี
เป็นวัดที่มีพระพุทธไสยาสน์ ศรีสรรเพชญ์ หลวงพ่อสมปราถนา เป็นพระนอนใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ปู่ท้าวเวสสุวรรณ สมเด็จโต หลวงพ่อปาน ให้ประชาชนมากราบสักการะอีกทั้งยังมีวิหารกลางน้ำ อายุราว 40 ปี ซึ่งในอดีตเคยใช้ประกอบกิจสงฆ์แทนพระอุโบสถมาก่อน ปัจจุบัน พระครูปลัด ศุภกิตดิ์ สุวิริโย เป็นเจ้าอาวาสวัดสังกะสี

ประวัติความเป็นมาของวัด
จากการบอกเล่า นางบุญเตือน (กิมซัว) รีชีวะ และญาติโยม เป็นผู้ถวายที่ดินให้สร้างวัด ประมาณ 21 ไร่เศษ
เดิมตั้งเป็นสำนักสงฆ์ ชื่อ สำนักสงฆ์บุญตามหาหงษ์ โดยมีพระสมจิตร สมจิตโต เป็นผู้ปกครองสำนักสงฆ์ และมรณภาพลง ปี พ.ศ. 2544 ข้อมูลจากหนังสือหรือเอกสาร - วัดนี้ได้ก่อสร้างเป็นที่พักสงฆ์เมื่อประมาณปี พุทธศักราช 2510 - ผู้มีจิตศรัทธามอบที่ดินถวายการสร้างวัด คือ นางบุญเตือน (กิมซัว) รีชีวะ นายวิเทศ รีชีวะ นางสำลี สามัคคีเจริญ นายกิมเล้ง สามัคคีเจริญ นางกิมเสียง พานิชกุล ประกาศตั้งวัดเมื่อวันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2544

ปัจจุบันวัดมีเนื้อที่ที่ตั้งวัดทั้งหมด 21 ไร่ 3 งาน 17 ตารางวา ทิศตะวันออกติดต่อทางสาธารณะประโยชน์ ทิศใต้ติดต่อ ทางสาธารณะประโยชน์ ทิศตะวันตกติดต่อทางสาธารณะประโยชน์และที่ดินเลขที่ 211 ทิศเหนือติดต่อที่ดินเลขที่ 222 และ 223 ผู้อุปการะในปัจจุบัน คือ ลูก-หลาน ของผู้ที่มีจิตศรัทธาถวายที่วัดและพุทธศาสนิกชนทั่วไป

ปูชนียวัตถุที่มีความสำคัญ คือ มีวิหารพระพุทธไสยาสน์ศรีสรรเพชญ์ (หลวงพ่อสมปรารถนา) พระนอนที่ใหญ่ที่สุดและสวยงามมากในภาคตะวันออก เป็นพระที่สร้างในสมัยการตั้งเป็นที่พักสงฆ์ อายุประมาณเกือบ 38 ปีเศษ มีวิหารพระร่วง หอไตรกลางน้ำ หอระฆัง หอสวดมนต์ ปัจจุบันทางวัดได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนจากทั้งที่ใกล้และไกล ได้มาสักการะบูชาขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย อาทิเช่น เหรียญหล่อโลหะ องค์พ่อปู่พระพิฆเณศวรที่ใหญ่ที่สุด แห่งภาคตะวันออกและประเทศไทย กราบขอพรองค์หลวงพ่อ รวย เงิน ทอง ธันจัย กราบขอพรพระสิวลี (อุดมมงคลทรัพย์) กราบขอบารมีเจ้าพ่อเสือ พยัคฆ์บูรพา ขอพรพ่อเฒ่าชูชก เศรษฐีทลิทโท


เวลาทำการ
เปิดทุกวัน 06:00 - 18:00 น.
การเดินทาง
เลขที่ 141 หมู่ 1 ถนนสุขประยูร ต.ดอนหัวฬอ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
เส้นทาง Google Map
https://goo.gl/maps/WCWbcbfzbGtyv8q58
ช่องทางการติดต่อ
โทรศัพท์ 0 3844 8080