ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดก่อพระทราย โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดก่อพระทราย โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3 เม.ย. 2567 อ่าน 9

ประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดก่อพระทราย โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

  • ประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดก่อพระทราย โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  • ประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดก่อพระทราย โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  • ประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดก่อพระทราย โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  • ประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดก่อพระทราย โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
    เอกสารเพิ่มเติม (1)