ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เรื่อง ผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เรื่อง ผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1 เม.ย. 2567 อ่าน 9

ประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เรื่อง ผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อได้รับผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระดับ "ส่งเสริมคุณธรรม"