ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1 เม.ย. 2567 อ่าน 12

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566
เห็นชอบผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

โดยเทศบาลตำบลดอนหัวพ่อ ได้รับผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ในระดับ "ส่งเสริมคุณธรรม" 

  • ประกาศผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    เอกสารเพิ่มเติม (1)