ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว แห่งใหม่ เริ่มให้บริการ ในวันอังคารที่ 27 ก.พ. 67 เป็นต้นไป ณ ศูนย์การค้าอินโดจีน อรัญประเทศ อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร ชั้น 2

ประชาสัมพันธ์ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว แห่งใหม่ เริ่มให้บริการ ในวันอังคารที่ 27 ก.พ. 67 เป็นต้นไป ณ ศูนย์การค้าอินโดจีน อรัญประเทศ อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร ชั้น 2

25 มี.ค. 2567 อ่าน 17
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว แห่งใหม่ เริ่มให้บริการ ในวันอังคารที่ 27 ก.พ. 67 เป็นต้นไป ณ ศูนย์การค้าอินโดจีน อรัญประเทศ อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร ชั้น 2 เปิดทำการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09.00 - 17.00 น.