ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การยกระดับงานสุขาภิบาลอาหารภายใต้วิถีใหม่ “สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน”

ประชาสัมพันธ์ การยกระดับงานสุขาภิบาลอาหารภายใต้วิถีใหม่ “สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน”

22 มี.ค. 2567 อ่าน 33

ประชาสัมพันธ์ การยกระดับงานสุขาภิบาลอาหารภายใต้วิถีใหม่ “สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน” มีการเปลี่ยนแปลงป้ายรับรองมาตรฐาน จากป้ายสัญลักษณ์ Clean food Good Taste (CFGT) เปลี่ยนแปลงเป็น ป้ายสัญลักษณ์ SAN และ SAN Plus