ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ขอเชิญชวนประชาชน หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานของรัฐ ที่ติดต่อรับบริการจากเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ร่วมประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ขอเชิญชวนประชาชน หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานของรัฐ ที่ติดต่อรับบริการจากเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ร่วมประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

17 มี.ค. 2567 อ่าน 35

ขอเชิญชวนประชาชน หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานของรัฐ ที่ติดต่อรับบริการจากเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
ร่วมประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  โดยสามารถสแกน QR CODE หรือคลิกลิ้งก์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/7bwz35