ข่าวประชาสัมพันธ์

 แนวทางการให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

แนวทางการให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

7 ก.ย. 2566 อ่าน 88

แนวทางการให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565