ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง

23 ม.ค. 2566 อ่าน 77


                    ตามหนังสืออำเภอเมืองชลบุรี ที่ ชบ 0118/ว.287 ลงวันที่ 16 มกราคม 2566          แจ้งว่า สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดชลบุรี ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง ของพรีออเดอร์...กับปัญหาที่ต้องเจอ, เรื่อง ใช้ให้รู้ดูให้ดี...กับไม้ตียุงไฟฟ้า, เรื่อง สคบ. เปิดมิติการให้บริการ Online ที่สะดวก รวดเร็วแก่ประชาชน และเรื่อง ระวังสินค้าที่มีรังสี UV-C เพื่อให้หน่วยงานได้ใช้ประโยชน์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค อำเภอเมืองชลบุรี จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคดังกล่าว เพื่อให้ท่านทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบต่อไปนั้นเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้ (ตามไฟล์ PDF. ด้านล่างนี้)

1. เรื่อง ของพรีออเดอร์...กับปัญหาที่ต้องเจอ

2. เรื่อง ใช้ให้รู้ดูให้ดี...กับไม้ตียุงไฟฟ้า

3. เรื่อง สคบ. เปิดมิติการให้บริการ Online ที่สะดวก รวดเร็วแก่ประชาชน

4. เรื่อง ระวังสินค้าที่มีรังสี UV-C

หมายเหตุ: 1. แหล่งที่มาของไฟล์ PDF. จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

2. หนังสืออำเภอเมืองชลบุรี ที่ ชบ 0118/ว.287 ลงวันที่ 16 มกราคม 2566

เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

             3. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ นร 0305/ว19536

             ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2565