ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ประจำปีการศึกษา 2566

20 ม.ค. 2566 อ่าน 85

ประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ประจำปีการศึกษา 2566


คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566
(เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2563) และอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์
2. เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
(ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนกำหนด หากมีนักเรียนมาสมัครครบตามจำนวนที่กำหนดไว้)

ติดต่อขอรับใบสมัคร หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร โดยสแกน QR Code ที่ป้ายรับสมัคร หรือไฟล์ข้อมูลที่แนบมานี้ และสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ - 20 เมษายน 2566

ข้อมูลอื่นๆ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบน https://www.dhr.go.th/upload/publicity_post/publicity200123_520_17.pdf
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบสามเกลียว https://www.dhr.go.th/upload/publicity_post/publicity200123_520_292.pdf

  • ประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ประจำปีการศึกษา 2566
  • ประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ประจำปีการศึกษา 2566
    เอกสารเพิ่มเติม (1)
  • ประกาศเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ประจำปีการศึกษา 2566
    เอกสารเพิ่มเติม (2)