ภาพข่าวปฏิบัติงาน

ดำเนินการสุ่มตรวจตัวอย่างอาหาร ตัวอย่างภาชนะ อุปกรณ์ และตัวอย่างมือผู้สัมผัสอาหาร ด้านสุขาภิบาลอาหารประเมินรับรองมาตรฐานเพื่อรับป้าย SAN (Sanitation Anamai Nutrition) “สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน”

ดำเนินการสุ่มตรวจตัวอย่างอาหาร ตัวอย่างภาชนะ อุปกรณ์ และตัวอย่างมือผู้สัมผัสอาหาร ด้านสุขาภิบาลอาหารประเมินรับรองมาตรฐานเพื่อรับป้าย SAN (Sanitation Anamai Nutrition) “สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน”

29 มี.ค. 2567 อ่าน 4

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567


เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค ได้ดำเนินการสุ่มตรวจตัวอย่างอาหาร ตัวอย่างภาชนะ อุปกรณ์ และตัวอย่างมือผู้สัมผัสอาหาร ด้านสุขาภิบาลอาหารประเมินรับรองมาตรฐานเพื่อรับป้าย SAN (Sanitation Anamai Nutrition) “สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน” เป็นการยกระดับงานสุขาภิบาลอาหารภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ ในพื้นที่ตำบลดอนหัวฬ่อตามโครงการอาหารปลอดภัย