ภาพข่าวปฏิบัติงาน

นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ลงพื้นที่ตรวจโครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยภายในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7

นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ลงพื้นที่ตรวจโครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยภายในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7

29 มี.ค. 2567 อ่าน 7
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567

นายไมตรี ประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ลงพื้นที่ตรวจโครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยภายในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 เพื่อให้มีความถูกต้อง เรียบร้อย