ภาพข่าวปฏิบัติงาน

รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมปรับภูมิทัศน์ จัดระเบียบสายไฟ สายสื่อสาร บริเวณ อุโมงค์ ซอยศาลเจ้า หมู่ที่ 4 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมปรับภูมิทัศน์ จัดระเบียบสายไฟ สายสื่อสาร บริเวณ อุโมงค์ ซอยศาลเจ้า หมู่ที่ 4 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

25 มี.ค. 2567 อ่าน 9

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567


       นายภักดี หอมเสียง รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ นางสาวสุพิชฌาย์ ปานผดุง รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมปรับภูมิทัศน์ ตัดต้นไม้ ตัดหญ้า จัดระเบียบสายไฟ สายสื่อสาร และปรับปรุงถนน บริเวณ อุโมงค์ ซอยศาลเจ้า หมู่ที่ 4 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี