ภาพข่าวปฏิบัติงาน

ดำเนินการสุ่มตรวจตัวอย่างอาหาร ตัวอย่างภาชนะ อุปกรณ์ และตัวอย่างมือผู้สัมผัสอาหาร ด้านสุขาภิบาลอาหารประเมินรับรองมาตรฐานเพื่อรับป้าย SAN (Sanitation Anamai Nutrition) “สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน”

ดำเนินการสุ่มตรวจตัวอย่างอาหาร ตัวอย่างภาชนะ อุปกรณ์ และตัวอย่างมือผู้สัมผัสอาหาร ด้านสุขาภิบาลอาหารประเมินรับรองมาตรฐานเพื่อรับป้าย SAN (Sanitation Anamai Nutrition) “สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน”

22 มี.ค. 2567 อ่าน 11

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567


       เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค ได้ดำเนินการสุ่มตรวจตัวอย่างอาหาร ตัวอย่างภาชนะ อุปกรณ์ และตัวอย่างมือผู้สัมผัสอาหาร ด้านสุขาภิบาลอาหารประเมินรับรองมาตรฐานเพื่อรับป้าย SAN (Sanitation Anamai Nutrition) “สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน” เป็นการยกระดับงานสุขาภิบาลอาหารภายใต้วิถีชีวิตปกติใหม่ ในพื้นที่ตำบลดอนหัวฬ่อตามโครงการอาหารปลอดภัย