ภาพข่าวปฏิบัติงาน

ดำเนินการเยี่ยมบ้านมารดาหลังคลอด และทารกแรกเกิดพร้อมทั้งให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่มารดาฯ และทารกแรกเกิด

ดำเนินการเยี่ยมบ้านมารดาหลังคลอด และทารกแรกเกิดพร้อมทั้งให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่มารดาฯ และทารกแรกเกิด

22 มี.ค. 2567 อ่าน 6

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 


       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ พร้อมทีม อสม. ให้บริการเยี่ยมบ้านมารดาหลังคลอด และทารกแรกเกิด ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่มารดาฯ และทารกแรกเกิด ให้คำปรึกษาเรื่องการรับวัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน พร้อมฝึกปฏิบัติการนวดกระตุ้นน้ำนม มอบถุงเก็บน้ำนม ให้คำปรึกษาเรื่องการขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 1 ราย ณ หมู่ที่ 4 บ้านดอนบน ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี