ภาพข่าวปฏิบัติงาน

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิงที่ติดตั้งภายในเขตพื้นที่ตำบลดอนหัวฬ่อ ตามแผนปฏิบัติการหมู่ที่ 4

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิงที่ติดตั้งภายในเขตพื้นที่ตำบลดอนหัวฬ่อ ตามแผนปฏิบัติการหมู่ที่ 4

19 ก.ย. 2566 อ่าน 14

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566


      นายไมตรี ประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ อนุมัติให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิงที่ติดตั้งภายในเขตพื้นที่ตำบลดอนหัวฬ่อ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ เพื่อลดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้นแก่ประชาชน 

     ทั้งนี้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการหมู่ที่ 4 ผลการดำเนินการตรวจสอบ สภาพพร้อมใช้งาน