ภาพข่าวปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัติการตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิงที่ติดตั้งภายในเขตพื้นที่ตำบลดอนหัวฬ่อ ณ หมู่ที่ 3

แผนปฏิบัติการตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิงที่ติดตั้งภายในเขตพื้นที่ตำบลดอนหัวฬ่อ ณ หมู่ที่ 3

15 ก.ย. 2566 อ่าน 36

วันศุกร์ที่ 15  กันยายน 2566


     นายไมตรี ประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ อนุมัติให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตรวจสอบสภาพของถังดับเพลิงที่ติดตั้งภายในเขตพื้นที่ตำบลดอนหัวฬ่อ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์กับลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้นแก่ประชาชน 

  • ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดำเนินการตรวจสอบตามแผนปฏิบัติการหมู่ที่ 3 ผลการดำเนินการตรวจสอบ สภาพพร้อมใช้งาน