เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ภาพข่าวปฏิบัติงาน

ดำเนินการตรวจติดตามตลาด ในพื้นที่เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ 
- ตลาดนัดหลังวัดดอน
ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

ดำเนินการตรวจติดตามตลาด ในพื้นที่เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ - ตลาดนัดหลังวัดดอน ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

อ่านแล้ว 13 ครั้ง • 14 ม.ค. 2564

14 มกราคม 2564

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจติดตามตลาด ในพื้นที่เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ
- ตลาดนัดหลังวัดดอน
ตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19