เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ภาพข่าวปฏิบัติงาน

ตรวจสอบอาคารและความพร้อมในการขออนุญาตเปิดใช้งาน ชงโค รีสอร์ท

ตรวจสอบอาคารและความพร้อมในการขออนุญาตเปิดใช้งาน ชงโค รีสอร์ท

อ่านแล้ว 22 ครั้ง • 14 ม.ค. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564

นางกวินนาถ พึ่งมั่น รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล, นายโสภณ เจียประเสริฐ ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมคณะ ออกตรวจสอบอาคารและความพร้อมในการขออนุญาตเปิดใช้งาน ชงโค รีสอร์ท