เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ภาพข่าวปฏิบัติงาน

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนสุนัขมีเจ้าของสร้างความเดือดร้อนรำคาญ ณ หมู่บ้านมาบสามเกลียว หมู่ที่ 7

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนสุนัขมีเจ้าของสร้างความเดือดร้อนรำคาญ ณ หมู่บ้านมาบสามเกลียว หมู่ที่ 7

อ่านแล้ว 46 ครั้ง • 14 ม.ค. 2564

14 มกราคม 2564

งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนสุนัขมีเจ้าของสร้างความเดือดร้อนรำคาญ ณ หมู่บ้านมาบสามเกลียว หมู่ที่ 7