เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ภาพข่าวปฏิบัติงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการประชาสัมพันธ์การขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการประชาสัมพันธ์การขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

อ่านแล้ว 27 ครั้ง • 13 ม.ค. 2564

วันที่ 13 มกราคม 2564
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการประชาสัมพันธ์การขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และการป้องกันโรคโควิด-19 หมู่ 1 และหมู่ 7