เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ภาพข่าวปฏิบัติงาน

กองสาธารณสุขฯ ออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่มีอาการปวดท้อง แน่นอึดอัดท้อง เพื่อนำยาสามัญประจำบ้านไปมอบให้กับผู้ป่วย และออกให้บริการตรวจวัดความดันให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

กองสาธารณสุขฯ ออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่มีอาการปวดท้อง แน่นอึดอัดท้อง เพื่อนำยาสามัญประจำบ้านไปมอบให้กับผู้ป่วย และออกให้บริการตรวจวัดความดันให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

อ่านแล้ว 22 ครั้ง • 13 ม.ค. 2564

วันที่ 12 มกราคม 64 งานศูนย์บริการฯ กองสาธารณสุขฯ ออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่มีอาการปวดท้อง แน่นอึดอัดท้อง เพื่อนำยาสามัญประจำบ้านไปมอบให้กับผู้ป่วย และออกให้บริการตรวจวัดความดันให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรังก่อนไปรับยาที่โรงพยาบาล หมู่ 4 จำนวน 3 ราย