เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ภาพข่าวปฏิบัติงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการตรวจสถานประกอบการ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจสถานประกอบการ

อ่านแล้ว 16 ครั้ง • 13 ม.ค. 2564

วันที่ 12 มกราคม 2564
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการตรวจสถานประกอบการ
- ร้านอาหาร
- กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ในเขตตำบลดอนหัวฬ่อ