เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ภาพข่าวปฏิบัติงาน

ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
ตรวจติดตามมาตรการเฝ้าระวังบุคคลภายนอกติดต่อภายในสถานศึกษา เนื่องจากการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ระลอกใหม่ฯ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ตรวจติดตามมาตรการเฝ้าระวังบุคคลภายนอกติดต่อภายในสถานศึกษา เนื่องจากการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ระลอกใหม่ฯ

อ่านแล้ว 28 ครั้ง • 7 ม.ค. 2564

วันที่ 7 มกราคม 2564
นางจงกล อินทกูล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ตรวจติดตามมาตรการเฝ้าระวังบุคคลภายนอกติดต่อภายในสถานศึกษา เนื่องจากการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ระลอกใหม่ฯ พร้อมให้แนวทางในการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว) ศพด.บ้านดอนบน และ ศพด. บ้านมาบสามเกลียว