ภาพข่าวปฏิบัติงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการสุ่มตรวจตัวอย่างอาหาร ตัวอย่างภาชนะ อุปกรณ์ และตัวอย่างมือผู้สัมผัสอาหาร ด้านสุขาภิบาลอาหารเพื่อต่ออายุป้าย Clean Food Good Taste

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการสุ่มตรวจตัวอย่างอาหาร ตัวอย่างภาชนะ อุปกรณ์ และตัวอย่างมือผู้สัมผัสอาหาร ด้านสุขาภิบาลอาหารเพื่อต่ออายุป้าย Clean Food Good Taste

19 ม.ค. 2566 อ่าน 23
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566
เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานคุ้มครองผู้บริโภค ได้ดำเนินการสุ่มตรวจตัวอย่างอาหาร ตัวอย่างภาชนะ อุปกรณ์ และตัวอย่างมือผู้สัมผัสอาหาร ด้านสุขาภิบาลอาหารเพื่อต่ออายุป้าย Clean Food Good Taste ของโรงอาหารในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เพื่อยกระดับมาตรฐานสถานที่ประกอบกิจการตามโครงการอาหารปลอดภัย