ภาพข่าวปฏิบัติงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ดำเนินกิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกไข่ ณ หมู่บ้านอีสแลนด์แอนด์เฮ้าท์

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ดำเนินกิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกไข่ ณ หมู่บ้านอีสแลนด์แอนด์เฮ้าท์

19 ม.ค. 2566 อ่าน 11

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ดำเนินกิจกรรมขยะรีไซเคิลแลกไข่ ณ หมู่บ้านอีสแลนด์แอนด์เฮ้าท์ หมู่ที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2566