ภาพข่าวปฏิบัติงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ และ อสม.หมู่ที่ 1 ลงพื้นที่ดำเนินการแจกเวชภัณฑ์และสอบสวนโรคไข้เลือดออกในพื้นที่หมู่บ้านอีสแลนด์แอนด์เฮ้าท์ หมู่ที่ 1

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ และ อสม.หมู่ที่ 1 ลงพื้นที่ดำเนินการแจกเวชภัณฑ์และสอบสวนโรคไข้เลือดออกในพื้นที่หมู่บ้านอีสแลนด์แอนด์เฮ้าท์ หมู่ที่ 1

18 ม.ค. 2566 อ่าน 16

วันที่ 18 มกราคม 2566


เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ โดยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ และ อสม.หมู่ที่ 1 ลงพื้นที่ดำเนินการแจกเวชภัณฑ์และสอบสวนโรคไข้เลือดออกในพื้นที่หมู่บ้านอีสแลนด์แอนด์เฮ้าท์ หมู่ที่ 1