เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ภาพข่าวปฏิบัติงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ร่วมกับกำนันตำบล
ดอนหัวฬ่อ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ร่วมกับกำนันตำบล ดอนหัวฬ่อ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19

อ่านแล้ว 744 ครั้ง • 4 ม.ค. 2564

4 มกราคม 2563

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ร่วมกับกำนันตำบล
ดอนหัวฬ่อ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19 ณ ร้านออเร้นจ์ บาร์ อมตะนคร และร้าน Route88