เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ภาพข่าวกิจกรรม

จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดและล้างถนน บริเวณถนนหน้าเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดและล้างถนน บริเวณถนนหน้าเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

อ่านแล้ว 20 ครั้ง • 14 ธ.ค. 2563

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดและล้างถนน บริเวณถนนหน้าเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ