เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการอบรม/ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการอบรม/ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านแล้ว 20 ครั้ง • 14 ธ.ค. 2563

กองการศึกษาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อจัดโครงการอบรม/ศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 "การเขียนแผนประสบการณ์การเรียนรู้/แผนจัดการเรียนรู้"
ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ชั้น 2 (อาคารเก่า)