เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ภาพข่าวกิจกรรม

 จิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

จิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

อ่านแล้ว 17 ครั้ง • 14 ธ.ค. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" ณ วัดหน้าเขาบ่อยาง หมู่ที่ 1 ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี