เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ภาพข่าวกิจกรรม

แนวทาง การเฝ้าระวัง ค้นหา ส่งต่อ บำบัดและดูแลติดตาม ผู้ป่วยยาเสพติดทีมีอาการทางจิต

แนวทาง การเฝ้าระวัง ค้นหา ส่งต่อ บำบัดและดูแลติดตาม ผู้ป่วยยาเสพติดทีมีอาการทางจิต

อ่านแล้ว 10 ครั้ง • 14 ธ.ค. 2563

แนวทาง การเฝ้าระวัง ค้นหา ส่งต่อ บำบัดและดูแลติดตาม ผู้ป่วยยาเสพติดทีมีอาการทางจิต