ภาพข่าวกิจกรรม

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2566  ณ โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว) ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว) ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

29 มี.ค. 2567 อ่าน 9

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567


     โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจากนายไมตรี ประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน นายประสิทธิ์ นิกรพิพัฒน์ ครู รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว) กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการ

การศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธี พร้อมแสดงความยินดี ณ โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว)