ภาพข่าวกิจกรรม

พิธีมอบวุฒิบัตร โครงการประชุมผู้ปกครอง(กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบน หมู่ที่ 4 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

พิธีมอบวุฒิบัตร โครงการประชุมผู้ปกครอง(กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบน หมู่ที่ 4 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

29 มี.ค. 2567 อ่าน 3

วันศุกร์ที่ 29  มีนาคม 2567


       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบน จัดพิธีมอบวุฒิบัตร โครงการประชุมผู้ปกครอง(กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก

นายภักดี หอมเสียง รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียน โดยมีนางสาวเสาวลักษณ์ บุญเพียร ครู กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาฯ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีพร้อมแสดงความยินดี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนบน หมู่ที่ 4 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี