ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบสามเกลียว หมู่ที่ 7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบสามเกลียว หมู่ที่ 7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

28 มี.ค. 2567 อ่าน 2

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567


       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบสามเกลียว จัดพิธีมอบวุฒิบัตร โครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสุพิชฌาย์ ปานผดุง รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียน นางจงกล อินทกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีพร้อมแสดงความยินดี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมาบสามเกลียว หมู่ที่ 7 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี