ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ชั้น 2 (อาคารเดิม)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ชั้น 2 (อาคารเดิม)

27 มี.ค. 2567 อ่าน 4

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567


    สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชลบุรี จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล โดยมีกองสวัสดิการสังคม และ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ชั้น 2 (อาคารเดิม)