ภาพข่าวกิจกรรม

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม หมู่ที่ 4 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม หมู่ที่ 4 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

27 มี.ค. 2567 อ่าน 3

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567


นายไมตรี ประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ พร้อมด้วย นายพสิษฐ์ เชื่อมเจริญพรกุล เลขานุการนายกเทศมนตรี และนายธีรศักดิ์ แจ่มจำรัส สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมทั้งร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม หมู่ที่ 4 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี