ภาพข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

26 มี.ค. 2567 อ่าน 5

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567


       กองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายไมตรี ประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลฯ เข้าร่วมการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบดอนหัวฬ่อ ชั้น 2 (อาคารเดิม)