ภาพข่าวกิจกรรม

รองปลัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ และผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมกล่าวขอบคุณ บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูเฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ในโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคม (CSR) ในชื่อโครงการ “BTMT Road Safety 2023”

รองปลัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ และผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมกล่าวขอบคุณ บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูเฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ในโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคม (CSR) ในชื่อโครงการ “BTMT Road Safety 2023”

18 พ.ย. 2566 อ่าน 28

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566

   

      บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูเฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคม (CSR) ในชื่อโครงการ “BTMT Road Safety 2023” ซึ่งมุ่งเน้นให้การเดินทางบริเวณโดยรอบโรงเรียนมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างให้นักเรียน เยาวชน มีจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยนำไปสู่ความยั่งยืน นำโดยมิสเตอร์โชสุเกะ นามิยาม่า กรรมการผู้จัดการบริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูเฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท โดยมีนางสาวอังคณา พันทาอามาตย์ รองปลัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ กล่าวขอบคุณพร้อมด้วยนางจงกล อินทกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษา   นายมณฑล ถาวรยิ่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ ๑ (บ้านมาบสามเกลียว) คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้