ภาพข่าวกิจกรรม

การประชุมหารือ แนวทางการป้องกันโรคไข้เลือดออกในโครงการลดป่วย ลดกระจาย ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก

การประชุมหารือ แนวทางการป้องกันโรคไข้เลือดออกในโครงการลดป่วย ลดกระจาย ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก

15 พ.ย. 2566 อ่าน 10

วันพุธที่  15  พฤศจิกายน  2566


       กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ ผู้แทนบริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด และเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรค โดยกองโรคติดต่อนำโดยแมลง ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงจังหวัดจันทบุรี ร่วมประชุมหารือ แนวทางการป้องกันโรคไข้เลือดออกในโครงการลดป่วย ลดกระจาย ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

2. การลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลายในพื้นที่เป้าหมาย

3. การตรวจสภาพเครื่องพ่นสารเคมี แนะนำวิธีการผสมสารเคมี และการใช้เครื่องพ่นสารเคมี 

ณ เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ