ภาพข่าวกิจกรรม

 กองการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ครั้งที่1/2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2(อาคารเดิม)

กองการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ครั้งที่1/2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2(อาคารเดิม)

25 ม.ค. 2566 อ่าน 36

วันพุธที่ 25 มกราคม 2565

     กองการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ครั้งที่1/2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2(อาคารเดิม)โดยมีนายยุทธนา โปรยานนท์ เป็นประธานกรรมการ