ภาพข่าวกิจกรรม

นายไมตรี ประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการ ลดป่วย ลดกระจาย ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก

นายไมตรี ประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการ ลดป่วย ลดกระจาย ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก

20 ม.ค. 2566 อ่าน 26

วันที่ 20 มกราคม 2566


เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ นำโดยนายไมตรี ประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และครูอนามัยโรงเรียน เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการ ลดป่วย ลดกระจาย ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก พื้นที่ตำบลหนองไม้แดง และตำบลดอนหัวฬ่อ จังหวัดชลบุรี ปี 2564  - 2565 ณ โรงแรมแคนทารีโฮเทล แอนด์ เซอร์วิสอพารท์เมนท์ อมตะ บางประกง ชลบุรี