เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ

ภาพข่าวกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ สวนสุขภาพ หมู่ที่ 4

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ สวนสุขภาพ หมู่ที่ 4

อ่านแล้ว 16 ครั้ง • 23 ธ.ค. 2563

เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในเขตพื้นที่ตำบลดอนหัวฬ่อ ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สวนสุขภาพ หมู่ที่ 4