อื่นๆ (*หากไม่ทราบ)

การจราจร

22 ก.ย. 2566 อ่าน 34
ไฟแดงดอนขุนวัง ทางซ้ายผ่านตลอด แต่มีรถมักง่ายมาจอดทางซ้ายผ่านตลอดทำให้รถที่จะไปทำงานหรือเลี้ยวซ้ายต้องมาติดรถที่จะเลี้ยวขวา หรือตรง ฝั่งจะไปโรงงานคลอเกตเป็นทุกครั้ง รบกวนหน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไขกับรถที่ชอบมักง่ายหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ
ตอบกลับ 3 ข้อความ
 • วรรณภา บุญรอด

  วรรณภา บุญรอด

  5 ต.ค. 2566 เวลา 14:43

  เรียน คุณปัจจมาพร เชษฐสิงห์                  เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ขอเรียนว่า ได้นำส่งเรื่องร้องเรียนกรณีการจราจรดังกล่าวของท่านไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรดอนหัวฬ่อเพื่อพิจารณาดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย            เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 สถานีตำรวจภูธรดอนหัวฬ่อ มีหนังสือรายงานผลการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนกรณีการจราจร มายังเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ โดยมีใจความว่า กรณีดังกล่าว งานจราจร สถานีตำรวจภูธรดอนหัวฬ่อ ได้ลงไปตรวจสอบเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางบริเวณพื้นที่แยกสัญญาณไฟจราจรดอนขุนวัง พบว่า เครื่องหมายจราจรในช่องทางด้านซ้ายเป็นเครื่องหมาย “ลูกศร” สีขาว แสดงทิศทางการจราจรให้รถตรงไป และเลี้ยวซ้าย ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก เรื่องมาตรฐานเครื่องหมายจราจร ให้หมายความว่า ผู้ขับขี่ที่อยู่ช่องเดินรถ หรือจราจรนั้นต้องปฏิบัติตามเครื่องหมายนั้น ดังนั้น ผู้ขับขี่ที่อยู่ในช่องทางเดินรถด้านซ้าย จึงสามารถหยุดเพื่อรอสัญญาณไฟจราจรเพื่อจะตรงไปได้ และหากต้องการจะเลี้ยวซ้าย ต้องรอสัญญาณไฟจราจรไฟสีเขียวเท่านั้น (ตามภาพด้านล่าง)             ดังนั้น เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ จึงแจ้งผลการดำเนินการดังกล่าวให้ท่านทราบ และขอยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าวของท่าน ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2566

 • วรรณภา บุญรอด

  วรรณภา บุญรอด

  5 ต.ค. 2566 เวลา 14:42

  เรียน คุณปัจจมาพร เชษฐสิงห์                  เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ขอเรียนว่า ได้นำส่งเรื่องร้องเรียนกรณีการจราจรดังกล่าวของท่านไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรดอนหัวฬ่อเพื่อพิจารณาดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย            เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 สถานีตำรวจภูธรดอนหัวฬ่อ มีหนังสือรายงานผลการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนกรณีการจราจร มายังเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ โดยมีใจความว่า กรณีดังกล่าว งานจราจร สถานีตำรวจภูธรดอนหัวฬ่อ ได้ลงไปตรวจสอบเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางบริเวณพื้นที่แยกสัญญาณไฟจราจรดอนขุนวัง พบว่า เครื่องหมายจราจรในช่องทางด้านซ้ายเป็นเครื่องหมาย “ลูกศร” สีขาว แสดงทิศทางการจราจรให้รถตรงไป และเลี้ยวซ้าย ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก เรื่องมาตรฐานเครื่องหมายจราจร ให้หมายความว่า ผู้ขับขี่ที่อยู่ช่องเดินรถ หรือจราจรนั้นต้องปฏิบัติตามเครื่องหมายนั้น ดังนั้น ผู้ขับขี่ที่อยู่ในช่องทางเดินรถด้านซ้าย จึงสามารถหยุดเพื่อรอสัญญาณไฟจราจรเพื่อจะตรงไปได้ และหากต้องการจะเลี้ยวซ้าย ต้องรอสัญญาณไฟจราจรไฟสีเขียวเท่านั้น (ตามภาพด้านล่าง)             ดังนั้น เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ จึงแจ้งผลการดำเนินการดังกล่าวให้ท่านทราบ และขอยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าวของท่าน ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2566

 • วรรณภา บุญรอด

  วรรณภา บุญรอด

  25 ก.ย. 2566 เวลา 08:50

  เรียน คุณ ปัจจมาพร เชษฐสิงห์เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อรับเรื่องค่ะ และจะประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขตามอำนาจหน้าที่ ทั้งนี้ หากผลการดำเนินการเป็นประการใด เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไปค่ะรับเรื่องวันที่ 25 กันยายน 2566